Privacy Statement.


Privacy statement

Wellguard is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, (ex)klanten en relaties van groot belang en zelfs absoluut voorwaardelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wellguard houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Wellguard legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door Cliënt, mede door het gebruik van de dienstverlening van de dienstverlening door Cliënt, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om Cliënt op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Cliënt heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Wellguard te worden gedaan.

Wellguard deelt geen persoonsgegevens aan derden mee, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of Cliënt haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Wellguard op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens vast komt te staan dat deze verplichting niet bestond, is Wellguard niet aansprakelijk voor de daardoor bij Cliënt ontstane schade.

Cookies

Deze Website maakt gebruik ‘Cookies’ die afkomstig zijn van Google Analytics. De cookies maken op basis van uw bezoek aan websites een inschatting van uw interesses. Met deze informatie kan Google Analytics een beter aanbod van informatie en advertenties op websites realiseren. Cookies bevatten uitdrukkelijk geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

De cookies kunt u uitzetten via uw Browser instellingen. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik van deze website alleen op het op u toegespitste advertentie beleid van Google Analytics. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.


Back to Top

Language: