Asset Monitor.


Wellguard Asset Monitor

De Wellguard Asset Allocatie Monitor heeft als doel de professional zoals family office, bank en verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de vermogensontwikkeling in de tijd conform de wens van haar cliënten te laten plaatsvinden. Hierbij is de relatieve vermogensontwikkeling in de tijd van belang voor een bestendige langdurige relatie met de cliënt.

Neerwaarts Risico van de gekozen Asset Allocatie

Het beheersen van de neerwaartse risico’s in de tijd is van essentieel belang voor een langdurige relatie met de cliënt. Wanneer de vermogensontwikkeling het minimaal acceptabel vermogen raakt dan ontstaat een vertrouwenscrisis tussen de adviseur en zijn cliënt.In een worst-case scenario kan het zelfs zo zijn dat de minimale behoeften van de cliënt in het gedrang komen. In de onderstaande grafiek is de vermogensontwikkeling conform de blauwe lijn een mislukking daar de relatie eindigt in jaar 5, wanneer het feitelijke vermogen door het minimum vermogen tendeert.

Asset_Chart 1

3 mogelijke vermogensontwikkelingen in de praktijk. De blauwe lijn is er 1 van mislukking daar het vermogen de pijngrens van het minimaal acceptabele vermogen van de klant raakt
Asset_Chart 2

Neerwaarts Risico van de Europese aandelenmarkten

De waarde van de Wellguard Asset Allocatie Monitor is in onderstaande grafiek duidelijk te zien. Door een actieve monitoring van het neerwaartse risico ontwikkelt het vermogen zich geleidelijk in de tijd conform de wens van de cliënt. Dit in tegenstelling tot de Euro Stoxx 50 index tracker, waarbij het vermogen driemaal het niveau van minimaal acceptabel vermogen van de cliënt raakt.

Back to Top

Language: