Risico Monitor.

For professional market players.

Financiële Markt Risico Monitor voor professionele marktpartijen

Wellguard biedt haar professionele relaties een risico monitor functie op de vermogensontwikkeling van hun cliënten. De risico monitor functie is onder te verdelen in de ondersteuning van drie afzonderlijke beleggingsvraagstukken zijnde asset- , obligatie en aandelen allocatie.

De Wellguard Asset Allocatie Monitor heeft als doel de professional zoals family office, bank en verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de vermogensontwikkeling in de tijd conform de wens van haar cliënten te laten plaatsvinden. Hierbij is de relatieve vermogensontwikkeling in de tijd van belang voor een bestendige langdurige relatie met de cliënt.

Meer Informatie

De Wellguard Obligatie Monitor is gericht op het voorkomen van faillissementen in een obligatie portefeuille. De Obligatie Monitor is uniek doordat zij gebruik maakt van dagelijkse beurs gegevens van genoteerde titels, die als input gelden voor de vaststelling van de kans op faillissement. Het is de combinatie van breedte in informatie-beschikbaarheid en dagelijkse accuratesse, die de adviseur in staat stellen om verliezen als gevolg van faillissementen te voorkomen.

Meer Informatie

De Wellguard Aandelen Monitor is gericht op het voorkomen van omvangrijk neerwaartse uitslagen in aandelenportefeuilles. Hierbij worden concentratie, leverage en liquiditeitsrisico’s blootgelegd, waarmee het neerwaarts risico inzichtelijk wordt gemaakt. De professionele adviseur wordt zodoende in staat gesteld om het neerwaartse risico in zijn aandelenportefeuilles te beperken. Minder neerwaarts risico in het vermogen in de tijd betekent een hogere eindwaarde en bestendigere relatie met de cliënt.

Meer Informatie

Back to Top

Language: