Persoonlijke Risico Planning.

An added value for clients


Wellguard biedt haar relaties een allesomvattend vermogensallocatie raamwerk. Hierbij wordt een holistische aanpak gehanteerd, waardoor de risico’s vanuit alle disciplines op de juiste waarde worden meegewogen. Hierdoor ontstaat een correcte synergie tussen de disciplines, waardoor meerwaarde in advies voor de cliënt ontstaat.

Met de introductie van de Wellguard Private Risk Planner zijn professionals met verschillende achtergronden zoals Accountants, fiscalisten en family offices eveneens in staat om dit holistische advies aan hun cliënten te geven.

Wellguard begeleidt vermogende particulieren en directeur groot aandeelhouders met behulp van een holistisch risico raamwerk met het plannen van hun inkomen en vermogen in de tijd en de risico’s die daarmee gepaard gaan.
De Wellguard Private Risk Planner biedt de mogelijkheid om een vermogensplanning te maken over een periode van 25 jaar. Het omvat alle vermogenstitels waarmee de adviseur bij een vermogende particulier kan worden geconfronteerd. De Nederlandse belastingregels zijn hier volledig in geïncorporeerd en er vindt periodiek onderhoud plaats.

Voor meer informatie zie Wellguard Riskplanning


Back to Top

Language: