Over Ons.

A total solution

Wie Zijn Wij?

Wellguard is opgericht om in de groeiende behoefte aan mogelijkheden voor risicobeheer te voorzien. Als gevolg van de kredietcrisis in 2008 is het belang van dit onderwerp bij spelers in de financiële sector sterk toegenomen. De partners van Wellguard hebben jarenlange ervaring met de dienstverlening aan onze doelgroep cliënten.

Het Wellguard concept brengt deze afzonderlijke expertises samen in een holistische aanpak van risico monitoring. Wellguard is een Luxemburge onderneming, die sinds 2010 opereert in de Benelux en Zwitserland.
Sinds 2014 heeft Wellguard een Nederlandse dochter onderneming.

Onze Missie

Onze missie is het beheersen van neerwaartse risico’s in tijden van calamiteiten. Met de juiste inzet van de Wellguard risico systemen zal het vermogen zich in lijn met de wensen van de cliënt ontwikkelen.

Wij vergelijken de financiële industrie wel eens met de vliegtuigindustrie. Na elke vliegramp worden de oorzaken van een crash geanalyseerd en vinden er verbeteringen plaats in de vliegtuigindustrie om de kans op een volgende crash te verminderen. Ondanks dat vliegen nog steeds de veiligste manier van reizen is en de kans op een crash heel klein is vormt dat geen garantie dat er nooit meer een vliegtuigcrash zal zijn.

De Wellguard risico systemen hebben als doel de impact van een financiële calamiteit op het vermogen van haar cliënten te beperken. Hiermee worden de professionals in staat gesteld het vermogen tijdens perioden van financiële crisis conform de wensen van hun cliënten te laten groeien. Ondanks dat het vermogen met de juiste risicotechnieken een gestage groei zal vertonen is er geen garantie dat er elk jaar een positief rendement behaald zal worden.

Onze Visie

Onze visie komt voort uit de gedachte dat er sinds de kredietcrisis van 2008 sprake is van een trendbreuk in de financiële wereld. Vanaf de beginjaren tachtig van de vorige eeuw tot de kredietcrisis van 2008 is er sprake geweest van een Angelsaksisch model van deregulering.

Sinds de kredietcrisis van 2008 verwachten de regelgevers meer verantwoording van de financiële spelers. Wellguard tracht deze financiële spelers te voorzien van systemen ter beheersing van deze risico’s waarmee zij beter in staat zijn deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

Wat maakt ons onderscheidend?


Onafhankelijk

Wellguard is onafhankelijk en geen onderdeel van een groter financieel concern, waardoor er objectief advies gegeven wordt


Vaste Prijzen

Wellguard hanteert vaste prijzen, die niet gekoppeld zijn aan de omvang van het vermogen. Vermogende relaties financieren zodoende geen verliesgevende minder vermogende relaties.


Uniek Netwerk

De onafhankelijkheid van Wellguard opent een netwerk van professionals dat normaal gesproken onbereikbaar is voor haar cliënten wanneer de geijkte paden worden bewandeld.


Ervaring

De partners van Wellguard hebben jarenlange ervaring op hun vakgebied met de dienstverlening aan onze doelgroep cliënten. Zodoende zitten de wensen van onze cliënten in het Wellguard DNA.

 

Back to Top

Language: