Investment Consultant.

Analyse the risks


De Investment Consultant

Als investment consultant bent u onderlegd in het adviseren van uw vermogende relaties over de risico’s van de verschillende vermogensbeheerders en beleggingsfondsen die hun vermogen beheren. Wellguard biedt u de mogelijkheid om de risico’s binnen deze portefeuilles te analyseren.

Met het Wellguard Persoonlijk Risico Raamwerk worden de risico’s rondom het vermogen op een duidelijke manier weergegeven, waarmee uw cliënt door middel van één overzicht inzicht krijgt in de plussen en de minnen.

Back to Top

Language: