Vermogensbeheerder.

Know your customer


De Vermogensbeheerder

Met de stringenter wordende regels van de financiele toezichthouders wordt er aan discretionaire vermogensbeheer steeds meer eisen gesteld als het gaat om het ‘ken uw klant’ principe.

De Wellguard Private Risk Planner biedt vermogensbeheerders de mogelijkheid om in kort tijdsbestek een integrale financiële risico analyse te verrichten, welke kan dienen als basis voor het door de AFM geëiste doelrisicoprofiel.

Zie onze Private Risk Planner

Het plannen van het vermogen, taxeren en beheersen van de risico’s. 


Het Beheren Van Het Vermogen

Het beheren van het vermogen van uw cliënten is steeds meer een wereldwijde aangelegenheid. De Wellguard Financiële Markt Monitor brengt overzicht van, en inzicht in de risico’s van de gangbare vermogensklassen: beursgenoteerde obligaties en aandelen.

Back to Top

Language: