Accountant.

Planning of the global assets


De Accountant

De accountant kan een nieuwe rol spelen in het opvolgen en plannen van het totale vermogen van een klant.
Private Risk Planner speelt in op deze verschuiving door het aanbieden van een hulpmiddel om deze taak op een zeer efficiënte manier in te kunnen vullen.

Ook accountantskantoren ondervinden structureel de gevolgen van de economische crisis en de daaruit voortvloeiende groei van regulering en een kritischer wordende klant. De rol van de accountant zal ook in de toekomst aan verandering onderhevig zijn, waarbij het tonen van toegevoegde waarde richting de klant van steeds groter belang wordt. De accountant dient op de veranderingen in te spelen door dienstverlening te ontwikkelen die meer gericht is op het individu achter de onderneming.

Gezien de opgebouwde vertrouwensfunctie en de informatie die de accountant al heeft betreffende zijn klanten, heeft deze een voorsprong ten opzichte van andere dienstverleners die hier een rol willen spelen. Door deze uitgangspositie kan de accountant relatief eenvoudig zijn dienstverlening uitbreiden door een meer integrale aanpak.


Zie onze Private Risk Planner

Het plannen van het vermogen, taxeren en beheersen van de risico’s. 

Back to Top

Language: