Een goed risicobeheer leidt tot succes

“Een persoonlijke crisis kan vermeden worden als je echt belangrijke zaken regelt voordat ze urgent worden.”

Ondernemers weten vaak niet hoe hun totale vermogen is opgebouwd. Dat kan, met name als de pensioengerechtigde leeftijd in het zicht komt, wel eens vervelende gevolgen hebben. De Vermogensmonitor van Blömer accountants en adviseurs geeft in één oogopslag inzicht in het vermogen en stelt ondernemers daarmee in staat hun risico’s visueel te maken.Dit biedt hen de mogelijkheid om tijdig treffende maatregelen te nemen zodat zij ook na hun pensioen plezierig kunnen blijven leven.

Het gehele artikel kunt u hier vinden.